شادی به سراغ ما نمی آید…

ما باید شادی را خودمان خلق بکنیم.

ﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ !
ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﺭﺍ ﭘﺮﺍﺯ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﮐﻦ …
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺎﻧﺪﻥ
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﻝ ﻧﺰﺩﻥ ﻭﺟﺪﺍﻥ
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺗﺮﺍﺯﻭﻱ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ
ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ…
ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ…
ﭘﺲ ﺣﺲ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﮐﻦ , ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ…

اگه میخواید یک عالمه ایده استفاده دوباره از چمدونهای قدیمی ببینید، روی عکس کلیک کنید

برای خوندن یک مطلب برای یک آدم شاد بودن روی عکس کلیک کنید

كلبه اي كه در آن ميخندند بهتر از كاخي است كه در آن دلتنگند

معماري؛
عشق منست…
آنجا که از ويرانه هاي مشکلاتم؛
پلي براي عبور ميسازم؛
نه ديواري ته يک بن بست!!
از تکه هاي شکسته اشتباهاتم؛
سکوي بلندي ميسازم که زير پايم قرار دهم؛
و بر تجربياتم لبخند پيروزي زنم!!
و از خرابه هاي کاخ آرزوهايم؛
قصري با شکوهتر از پيش؛
براي تجلي قدرت توکل به خدا مي سازم!!
آري من يک معمارم…
منتظر هيچ فرصتي نمي ايستم؛
و خودم فرصت ها را خلق ميکنم…
من امروزم را بر شهر سوخته دل ديروز ميسازم؛
چرا که تنها فردا؛ از آن منست…
و با افکار مثبتم؛
آينده ام را زيباتر خواهم ساخت!!
بهترين روزها؛
همانست که در آن شادم و خندان…
من خودم را از نو مي سازم!!
آري من معمار دل خويشتنم…

اگر میخواید یک عالمه ایده استفاده دوباره از چمدونهای قدیمی ببینید، روی عکس کلیک کنید

اگر به دنبال یک سرگرمی برای تقویت حافظه ی خود هستید، رو عکس کلیک کنید تا درباره ی سودوکو بدونید

نگران نباش ، امیدوار باش !
نگرانی تو چیزی را عوض نمی کند ، فقط استرس تو را بیشتر میکند
یادت نیست مادر بزرگت میگفت :
- هیچ دستی بالا تر از دست خدا نیست ؟
پس لبخند بزن و امیدوار باش ، همه چیز در دقیقۀ نَوَد درست میشه

گاهی خوشگل ترین کادوها ساده ترین اوناست…میشه با یه نقاشیه ساده رو سنگ اونو به یه کادو خوشگل تبدیل کرد

امروزت را زندگــــی کن
.
نه دیروز را؛
نه فردارا؛
فقط امــــروز را…
لحظه های زندگیت را آباد کــن ،
هرگـــز
.
.
.
امروزت را به فردا اجاره نــــده!

صبح ها که از خواب بیدار می شوید،
دستگاه عیب سنج و ایرادگیر وجودتان را از کار بیندازید.
قول می دهم …
خورشید درخشان تر، پرنده ها خوش آوازتر،
مردم مهربان تر و حتی کسب و کارتان پربرکت تر خواهد شد …

زندگی بهانه ایست برای کنار هم زیستن

زندگی تبسمی است برای یک درد

میلیونها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط موش هایی 
کاشته شدن که دانه هایی را مدفون کردن و سپس جای 
مخفی آن را فراموش کردن 
خوبی کن و فراموش کن 
روزی رشد خواهد کرد

برایت رویاهایی آرزو می کنم تمام نشدنی
وآرزوهایی پر شور
که از میانشان چندتایی برآورده شود
برایت آرزو می کنم که فراموش کنی
چیزهایی را که باید فراموش کنی

برایت شوق آرزو می کنم
آرامش آرزو می کنم
برایت آرزو می کنم که با پرواز پرندگان بیدار شوی
و یا با خنده ی کودکان
برایت آرزو می کنم که دوام بیاوری در رکود، بی تفاوتی و ناپاکی روزگار

مهمتر از همه
برایت آرزو می کنم که خودت باشی !

ژاک برل

دو تا تیکه روبان رنگی لازم دارید تا با این عکس یه پاپیون رنگی رنگی بسازید