برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

شاید امروز نه , اما بالاخره همه چیز درست میشه

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

همیشه به یاد داشته باش که تو شجاع تر , قوی تر و باهوش تر از اون چیزی هستی که فکر میکنی

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

از اتفاقات کوچیک زندگیت هم لذت ببر

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

اول عاشق خودت باش

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

دورترین راهی که بین دو نفر وجود داره همیشه غروره

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن این مطلب روی عکس کلیک کنید

مهم نیست که تصمیم داری چه کاری انجام بدی , فقط از این مطمئن شو که خوشحالت میکنه

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن این مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خوندن این مطلب روی عکس کلیک کنید

اگر رویاهای خودت رو نسازی مجبوری برای یک نفر دیگه کار کنی و رویا های اونو بسازی

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید.

برای خوندن این مطلب روی عکس کلیک کنید

زندگی کوتاه تر از اونه که بخوایم یک روز رو دوبار تکرار کنیم

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن این مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

خلاق بودن یک سرگرمی نیست, یک روش زندگیه

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن این مطلب روی عکس کلیک کنید.

اگر باور داشته باشی میتونی انجامش بدی نصف راه رو رفتی

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید.

برای خوندن این مطلب روی عکس کلیک کنید.

اهمیتی نداره که با چه سرعتی حرکت میکنی , فقط هیچ وقت نایست.

 

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید.

برای خوندن مطلب روی عکس کلیک کنید

برای خوندن این مطلب روی عکس کلیک کنید.

برای خرید محصول روی عکس کلیک کنید.